Dotazník Silvie Musilové ke čtvrté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka


Důkazy o hrubém porušení práva OSN, Evropy, Evropské unie a České republiky jsou uvedeny na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/


Důkazy o hrubém porušení práva OSN, Evropy, Evropské unie a České republiky jsou uvedeny na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/


Důkazy o hrubém porušení práva OSN, Evropy, Evropské unie a České republiky jsou uvedeny na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/


Výzva advokáta k doplnění dotazníku a vydání kompletní zdravotnické dokumentace k nezávislému posudku ze dne 21.ledna 2014

Ochranná léčba psychóz, strana 828 spisu, ze dne 20.1. 2014 datovaná 16.9.2014 - bez soudního rozhodnutí!Ochranná lečba alkoholismu, strana 811 spisu, 16.9.2013

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 24. března 2014 11:42
Předmět: Okresní soud v Prostějově a Odbor vnitřní kontroly policie OK
Komu: "posta@osoud.pro.justice.cz" <posta@osoud.pro.justice.cz>, krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz
Kopie:openroyalacademy@gmail.com, musilova.silvia@quick.cz, Michaela Ditmarová <MDitmarova@seznam.cz>


Okresní soud v Prostějově              
2T 104/2010 (ochranná léčba alkoholismu a psychóz jako trest namísto odškodnění a omluvy rodinám zavražděných, zabitých a zmrzačených)

Odbor vnitřní kontroly policie OK
ČJ: KRPM-23242/ČJ-2014-140066-S (nešetření ztráty konopí nejen prostějovským soudem ani SZ, pokuta za špatnou písemnou omluvu k výslechu soudem zakázaná nejvyšším soudem -viz spis + nové podněty, viz níže)

Oznamuji Vám, že jsem se k 6 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21.března 2008 rozhodl ukončit spolupráci s – v kopii uvedenou – psychiatrou s klamavou reklamou na svou praxi, ke které vyšší soudní úředník z OS Prostějov psal Dušanu Dvořákovi jakási nesmyslná a nezákonná opatření o ochranných léčbách:


MUDr. Silvia Musilová, IČ: 699 95 079
Psychiatrická a psychoterapeutická praxe
Žilinská 1246/26, 779 00 Olomouc


Zdůvodnění: 
1)     Jak vidíte níže, MUDr. Musilová odmítá vydat mému advokátovi kompletní zdravotnickou dokumentaci k nezávislému soudně znaleckému posudku, protože by vyšla najevo trestná činnost soudních znalců, kteří na mne psali prolhané posudky, namísto aby splnili vůči policii zákonnou oznamovací povinnost ve spisu Dušana Dvořáka doložených závažných trestných činů - zločinů, viz důkazy http://bohempcz.blogspot.cz/
2)     Od nového roku mi MUDr. Musilová ani jednou nestanovila termín konzultace a namísto toho žádá, abych podepsal, že prý nespolupracuji, což v jejím pojetí znamená pojídání jedovatého zboží, kterého je dealerem, což mám právo odmítnout, zvláště pak, když je na důkazech doloženo, co mi ty farmajedy dělají za peklo v životě
3)     MUDr. Musilová odmítá dát mé ošetřující lékařce vyjádření k pobytu v lázních.

Vzhledem k justičnímu kartelu vůči členům výzkumu Konopí je lék je možné, že soudní znalkyně MUDr. Musilová – poté, co po jedovatém zboží naordinovaném Dušanu Dvořákovi v roce 2013 s nástupem hluboké deprese ani ne do 2 měsíců, přesně jako v roce 2003, viz http://silvia-musilova.blogspot.cz/  - spolupracovala proti zájmům Dušana Dvořáka s kriminálně jednajícími OČTŘ při zvolení vhodných termínů k vypracování soudně znaleckého posudku vyloučeného soudního znalce MUDr. Petra Hřibňáka z PN Kroměříž (červenec) a při realizaci dvojího klíčového jednání OS v Prostějově (srpen). Každý fundovaný terapeut ví, že má při tak závažném onemocnění žádat odklad řízení a především poslat do patřičných mezí každý soud, který ochrannou léčbu zneužívá, jako to dělali bolševici

S pozdravem

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Dne 24.3.2014

Advokát soudním znalcům 21.ledna 2014
PN Bílá Voda, na vědomí do zdravotnické dokumentace (nejen) MUDr. Silvie Musilové

Příloha 1: Email MUDr. Petru Jeřábkovi, PhD, řediteli PN Bílá Voda, MUDr. Silvii Musilové, referující psychiatře a Mgr.Radomíře Dvořákové, manželce,  z PN Bílá Voda ze dne 24.1.2014 (pátek, dva dny před vyhazovem po doložení kriminálních aktivit (nejen) ředitele PN Bílá Voda):

Hezké páteční odpoledne

1) Posílám výsledky analýz kanabinoidů Ústavem soudního lékařství FN v Olomouci, mluví za vše http://konopijelek.blogspot.cz/2013/04/analyzy-kanabinoidu.html Jenže tak subtilním věcem se ŽÁDNÝ český či zahraniční "vědec" nevěnuje a přitom je to pro správnou indikaci a reakce Cannabis zásadní (pak je pochopitelné, že ta zločinecká pakáž z Centra adiktologie LF UK může žvatlat svoje moudra a připravovat s mafiemi zákony, které jsou nejhorší od roku 1989). V analýzách je doloženo, že stejný objem extraktu má až 100 násobně odlišný poměr klíčových látek CBD: THC (farmakokinetika, psychoaktivita) a až 100 násobně odlišnou koncentraci. Všechno rostlina Cannabis sativa L., hloupě a neodborně se vyjadřujícími (bohužel) i lékaři nazývaná marihuana. Jeden z nejuznávanějších vědců na světe ohledně kanabinoidů, se právě díky mému popudu, jak jsou všechny ty tzv. vědecké práce o Cannabis, kanabinoidech a tzv. marihuaně metodologicky postaveny na vodě, začal tímto tématem zabývat, stačí si jeho přednášku z odborné konference Cannafest 2011 vyžádat na jeho emailu lumirh@ekmd.huji.ac.il Je to dobrý člověk, odpoví

2) Dnes jsem se dozvěděl, že i přes to, že na klubovně příjmového odd. č. IV PN Bílá Voda je napsáno, že výpis ze zdravotnické dokumentace stojí 4 Kč/stranu, je mi už po tři dny (ode dne přijetí 23.4.2014) odmítáno paré MUDr. Musilové do PN Bílá Voda. Advokát požádal MUDr. Musilovou o vydání celé zdravotnické dokumentace, čili i tohoto paré a komunikaci s OS v Prostějově atd. Zkrátka vše kromě mnou dodaných podkladů. Píšu to proto, že jsem mohl některé desinformace MUDr. Musilové ještě v PL Bílá Voda uvést na pravou míru, ale nešť, když je dnes hotova propouštěcí zpráva, ač mne teprve příští týden čeká seriozní diagnostika. Pod příspěvkem advokáta na http://silvia-musilova.blogspot.cz/ jsou mé reakce na farmaceutické jedy od března 2013, kdy jsem je po 10 letech z důvodu obavy před ochrannou ústavní léčbou na psychiatrii, což je horší než kriminál, ty autentické reakce sdělované MUDr. Musilové na její vyžádání mluví za vše. Takovou hrůzu člověku na těle a na duši neudělá ani ta nejodpornější, jak bohužel i většina lékařů říká, marihuana ...... od Vietnamců plná THC a toxických látek, zato oficiální "léky" .... tam se to lékaři NEVIDÍ.

3) Dnes jsem se dozvěděl, že do PL Bílá Voda má někdo nastoupit do léčebného programu a že když zjistil, že tu jsem, že se kvůli mně bojí sem nastoupit a že se mne lidé bojí. Skutečnost je jako vždy daleko prostší. Na oddělení Harmonie pro alkoholově závislé je můj bývalý kolega ....., kterého jsem zaměstnával, protože se jako civilkář velice osvědčil a s klienty P-centra udělal ty nejkrásnější kinetické plastiky zvířat pro děti (viz např. ZOO v Olomouci na sv. Kopečku, parky Vídeň, parky Praha etc.). ...pouze řekl své rodině, že je mu to nepříjemné, že tu jsme spolu, což chápu, protože se za své onemocnění stydí. Před chvílí jsme si to vyříkali, protože v průběhu loňského roku mne cca 5x ....žádal o pomoc, ale nakonec nikdy na konzultaci nedorazil.

4) Dnes jsem se dozvěděl, že kolegyně MUDr. Jarmila Šmoldasová, která stála za mým zavřením do klece v pakárně PK FN Olomouc 3.2.2003 prim. PN Bílá Voda Petrovi Jeřábkovi řekla, že jsem údajně napadl svého kolegu a že jsem mu zlomil čelist. Právě kolega .... z oddělení Harmonie (patro nade mnou) může dosvědčit jako osobní svědek oné události 3.2.2003, že jsem nejenže nikomu nezlomil čelist, ale ani jsem kolegovi nedal pořádnou ránu, což si za danou věc zasloužil Kolegové se na mne tehdy všichni vrhli a R.K. chránili.

5) Dnes jsem se dozvěděl, že jsem workholik, protože mám svědomí a odmítám nechat bez potrestání páchat cynické a zkrumpované  "lékaře" a mafiány zločiny na nevinných lidech. Protože je kravina, že jsem WH, souhlasil jsem s omezením zákonem daných práv, které potvrdil i ombudsman, zde (příloha II/7 z poslední ústavní stížnosti http://ustavnisoud.blogspot.cz/) a notebook nebudu používat ani původně schválených 2 hodiny denně i přes potřebu řešit tolikero správních a soudních řízení.

6) Dnes jsem se dozvěděl, že i sebelepší Cannabis není lékem, ale škodlivinou a omylem zapomenutý vzorek nádherné paličky Cannabis v tašce od NTB mi byl staniční sestrou před očima vysypán do WC, čemuž jsem měl přihlížet, zřejmě asi abych něco mně neznámého (kdo má moc?) pochopil.

7) I přes všechny výše uvedené omyly i protivenství, je PN Bílá Voda velmi nadstandardně vedená nemocnice a jsem rád, že tu jsem. Už dva dny spím a to mám jen 50 mg. oblbujícího neurotioxického Hedoninu.

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu.
Dušan Dvořák

Lázně a služba vlasti - MUDr. - dne 15.2.2014


Dobrý den

Omlouvám se, zapomněl jsem na dnešní noční službě vlasti k pročištění zdravotnictví,  úřadů a justice od fekálíí tzv. primářů soudních znalců - tzv. psychiatrů zapojit do diskusního e- fóra tzv. soudního znalce a taky tzv. primáře MUDr. Hřibňáka (v kopii) z pakárny Kroměříž, což je stejné jako pakárna Šternberk etc. a ATd. psychiatru Jarunku Šmoldasovou, viz níže 


Sděluji, především pak do zdravotní dokumentace paní doktorky Ditmarové, že na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/ dojde během tohoto víkendu k zásahu augiášské úklidové čety AK Diag Human Cannabis (supervize Ing. Jaromír Kafka, MMCA, dozorčí rada Open Royal Academy) a v neděli k ekumenické cannabisové bohoslužbě za Jana Sarkandera zde bude vystavena žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím ke zfalšovaným lékařským zprávám tzv. soudního znalce a tzv. primáře MUDr. Jeřábka z (bohužel, tak jsem po lednovém fiasku ve VNOL - viz níže - doufal, že ne) z pakárny PNBV. Toto prosím rovněž uvést ve zdravotní dokumentaci DD hned za tzv. propouštěcí zprávou z PN Bílá Voda z 27. a 28.1.2014


Sděluji, že jsem u soudu v Olomouci ve spisu z roku 2003 tento týden nikde nenašel důkaz tvrzený 24.1.2014 tzv. MUDr. tzv. Petrem tzv. Jeřábkem, tzv. PhD, že by kdy MUDr. Jarmila Šmoldasová, IČ: 69600601 (v kopii) t.č. z pakárny od zločince a tzv.doc. Boučka v únoru 2003 při mé nezákonné klecové hospitalizaci soudu nebo policii tvrdila, nebo kdokoliv jiný z pakárny apod, že jsem svému kolegovi RK ve stavu údajné schozoafektiktivní poruchy zlomil čelist ..... ale i tak je nejen podle Jarunky Šmoldasové etc. dobré bez jakékoliv diagnostiky dát DD nauvítanou v pakárně namísto jím žádané pokuty od policie za zcela vědomou ránu neeticky a neprofesionálně se chovajícímu kolegovi RK slaďoučký Haloperidol.  A to v dávkách, na které se nezapomíná.  To, že se DD v dané době choval velmi nestandardně a jeho okolí bylo zoufalé a zmatené jako on sám, je věc druhá. Ostatně proto DD správní radě již v prosinci 2002 navrhl, že přestane být ředitel a od 25.2.2003 k výročí ..... odejde, když je beztak vše vybudováno, peněz na účtu spousta, tým zaškolený, ivestice vloženy do smlouvy, smlouva s univerzitou aktualizována etc. 


Naopak DD získal písemné čestné svědectví kolegy RK, kterého se věc týkala, který 8.2.2014 s zaručeným elektronickým podpisem mj. uvedl: .....DD mi 3.2.2003 ani jindy žádnou čelist nezlomil, ani neublížil ..... dnes bychom asi spory řešili jinak.....dodnes spolu spolupracujeme a jsme oba dobrovolníci InternetPoradna.cz, kterou jsme s DD v roce 2000 vymysleli..... 


U soudu v Olomouci jsem získal další důkaz o falšování lékařské dokumentace soudům, kdy tzv.primář a ředitel MUDr. Havlík z pakárny ve Šternberku 12.2.2003 píše soudu, že soudem schválená hospitalizace DD v PK FNOL a PL Śternberk proti vůli DD a vůli jeho manželky, rodiny a nevládních organizací etc. byla tzv. lékaři ukončena, když skutečnost je taková, že manželka mi ze šternberské pakárny pomohla v únoru 2003 utéct (v papučích, pyjamas, bez občanky etc.). 
Důsledky jedovatých psychofarmak jsem pociťoval přes půl roku, stejně jako v roce 2013/14
K falšování diagnosticko studijního pobytu DD na psychiatrii ve VNOL od 7-7.1.2014:
Náměstek ředitele VNOL po měsíci tahanic, že zákon 106/1999 Sb. je snad jakýsi hajzlpapír, potvrdil před hrozbou šetření věci na ministerstvu písemně na hlavičkovém papíře, že tzv. MUDr. psychiatra AK z psychiatrie VNOL lhala jako když tiskne, když DD 7.1.2014 ve VNOL na otevřeném odd. řekla, že
1) VNOL disponuje všemi akreditovanými psychology k diagnostice dle Ro. a Lu., když s přitom VNOL uvedlo, že s testem barev na VNOL nikdo pracovat neumí
2) Byli všichni psychologové odvoláni až do dubna a pobyt a klinická studie kanabinoidů DD dojednaná s primářem Bilíkem (t.č.nemocný) je tedy bezpředmětný
3) VNOL nemá povoleno provádět klinické studie, a proto je vyjednaný pobyt DD bezpředmětný a žádné nabrání sil v kontrolovaném prostředí nemocnice neexistuje (prý nejsou hotel)
4) VNOL je podřízeným pracovištěm PK FNOL a tam at jde DD studie provádět, nebo že ho jinak přijme na uzavřené odd., i když mají na otevřeném zcela prázdno, důvod? prý DD bere drogy
5) VNOL vyvrátilo domněnku DD, že je soudružka AK profesí bachařka a napsalo, že prý je lékařka.
Až bude pan primář Bilík zdravý, pošlu Vám zprávu, na jaké bachařské akademii soudružka AK studovala medicínu, třeba jsou tzv. soudní - primáři - znalci všichni z jedné líhně.

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a s http://silvia-musilova.blogspot.cz/ stálou pohodu a štěstí 


Mgr. Dušan Dvořák, MMCA
Příloha: Noční služba vlasti po zásahu lingvistky
Milá paní doktorko Musilová,
pan advokát (v kopii) Vám poslal už skoro před 3 týdny písemnou žádost, abyste doplnila dotazník z 17.ledna 2014 a zaslala mu celou zdravotní dokumentaci Dušana Dvořáka kromě věcí, co Vám DD posílal, neboť ty jsou uvedeny s Vašimi reakcemi na http://silvia-musilova.blogspot.cz/
 
Zřejmě opět zaúřadoval státní bordel Česká pošta a zase si neplnil své povinnosti a dodnes ani doplněný dotazník, ani zdravotní dokumentace panu advokátovi nepřišla. 


Prosím, aby se tak stalo nejpozději do středy a bylo zde rovněž uvedeno Vaše vyjádření k doporučení paní doktorky Ditmarové (v kopii) k našim lázním (v kopii) namísto prostějovsky dublované ochranné léčby DD stanovené navíc právně neplatně vyšším soudním úředníkem namísto soudcem -  opět zfalšované dokumenty, už to šetří policie, ministerstvo spravedlnosti a v rámci kárného podnětu také Nejvyšší soud. 

Na webu též najdete odpověď FNOL na diferenciální diagnostiku k zásadním otázkám duální DG F32 a energie F62.0 a také vysvětlení záhady, proč mi vždycky od dubna do srpna, když roste - jako bude letos růst - na naší zahradě Cannabis sativa L, var. Friedrich Nietzsche, přejde mlha přes hlavu a já prý nevidím na cestu a nechápu, co dělám. Takový čtyřměsíční trip a úplně bez (sebe)reflexe. 

Jestli to není náhodou organické nádorové Jaro v mozku bez deprese. 

Prý tam ale na klinice psychiatrie FNOL pracují světoznámí experti na diagnostiku a nepotřebují ani nějaké standardizované šetření jako ti hloupí psychologové, ale každý psychiatr a to prý nemusí být ani žádný superexpert jako primáři soudní znalci (v kopii) hned pozná, jak na tom kdo jsme a jaké máme DG (307).

Tak mne tam prosím do FNOL referujte, na webu máte od FNOL postup, čekačka je 2-3 týdny.
Třeba by ti bílí borci psychiatři přišli také na to, proč mám tak nateklé nohy, když - jak Vám paní doktorka Ditmarová potvrdí - mám celej pajšl v pořádku a už jenom zbývá u Tržnice 18.2.2014 hloubkové vyšetření cév a srdce, jinak všechny testy super, ale nohy jako papuče. Že by to ty kojenecké dávky valporoátu - viz příbalový leták. 
Já myslím, že je to je tak, jak řekl jeden přístroj před cca 3 měsíci: velice oslabené srdce (a je toho víc) 
Takže které lázně jsou na srdce nejlepší? 
Mám dnes hrozné dilema. Tzv. soudní znalci tomu říkají blud, halucinace, schizofrenie etc. etc. Viz propouštěcí zpráva DD z PN Bílá Voda. Někdy tomu taky ti tzv. soudní znalci říkají abúzus, vždy podle toho, kolik sami na sesterně vypili.
Mám pouze během jedné noční rozhodnout, jestli dále uvádět tzv. soudního znalce a primáře a ředitele Jeřábka (v kopii) na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/ nebo ho poslat rovnou na http://justicnikartel.blogspot.cz/ na doškolení u tzv. soudního znalce a primáře Hřibňáka (v kopii). K tomu a k debatě, která vše uvozuje: Nezasloužil by si každý tzv. soudní znalec alespoň na vazbě a ve vězení povolení na účast v kolokviu na http://soudniznalec.blogspot.cz , nebo myslíte, že je dát do této gardy vzdělávání na http://bolsevici.blogspot.cz/ ??? 

Napíšu na MZ a zdravotní pojišťovny, aby nám s tou osvětou helfli. 
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a s http://silvia-musilova.blogspot.cz/ stálou pohodu a štěstí 

Mgr. Dušan Dvořák, MMCA