Výzva advokáta MUDr. Silvii Musilové k dodání zdravotní dokumentace a doplnění dotazníku z 21.1.2014 a sdělení ze dne 30.1.2014

Advokátní kancelář Bezucha, Klimeš, Stratil v.o.s, IČ: 253 88 185, Wellnerova 1215/1, Olomouc, PSČ 772 00, http://www.bezucha-klimes.cz/, telefonní číslo: 585 751 070¨

Vážená paní doktorko

Ještě jednou děkuji za vyplnění dotazníku 17.ledna 2014, který při čtvrté ústavní stížnosti pana Dvořáka doufejme pomůže. Prosím ještě odpovědět na níže uvedené otázky a zaslat na mé jméno.
Vzhledem k tomu, že do digitálního textu lze volně vstupovat, dovolili jsme si dát i více otázek v rámci jedné otázky.
Pokud jde o zapůjčení kompletní zdravotnické dokumentace pana Dvořáka k nezávislému posudku soudního znalce, sdělte, zda je měsíc k zapůjčení doba, která Vám nebude činit nějaké komplikace. Dokumentaci prosím předejte se všemi podklady a dokumenty kromě těch, které Vám předal pan Dvořák.  

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem a úctou
                       
JUDr. Jaroslav Klimeš, reg. č. u ČAK č. 3554

V Olomouci dne 21. 1. 2014

Dodatek k dotazníku ze 17.ledna 2014

1)     Na otázku č. 27, cituji „Na základě Vašich zkušeností a znalostí sdělte, zda má Dušan Dvořák vymizelé rozlišovací a ovládací funkce.“ jste odpověděla, že na otázku odpovídá soudní znalec. Pan Dvořák byl u Vás na více než 10 konzultacích, Vy jste soudní znalkyní. To jde opravdu o tak složitou otázku, že ani plně kompetentní člověk jako Vy z cca 5 hodin přímého kontaktu v průběhu necelého roku nerozpozná, zda někdo má, nebo nemá vymizelé rozlišovací a rozpoznávací funkce? Jaké informace Vám schází, abyste tuto věc posoudila? V čem tkví problém se v dané věci jednoznačně vyjádřit?

2)     Na otázku č. 23,cituji: „Považovala byste 13 žádostí o policejní ochranu výzkumu "Konopí je lék" od roku 2009 za vymizení ovládacích a rozlišovacích schopností jako MUDr. Jana Zmeková?“ jste odpověděla, že na to nelze odpovědět. V přílohách I. – IV. Vám zasíláme žádosti orgánům činným v trestním řízení od lékařů Odborné společnosti Konopí je lék a investorů výzkumu v letech 2010 – 2013. Je to postačující informace, nebo máme ještě něco doložit, abyste se mohla zcela jednoznačně vyjádřit, zda byste žádost o ochranu života, zdraví a majetků občanů považovala nebo nepovažovala za znak vymizelých a rozpoznávacích schopností? Protože považujeme uvedené přílohy za jednoznačný podklad pro Vaše rozhodnutí, sdělte, zda byste takové jednání k prevenci zločinů proti lidskosti považovala za znak vymizelých rozpoznávacích a ovládacích schopností. Přílohy:
I)                 Žádosti MUDr. Jany Budařové a MUDr. Radka Matlacha OČTŘ v letech 2010 – 2011 jsou uvedeny na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-9.html
II)               Žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Vládě ČR v roce 2011 je uvedena na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-10.html
III)             Žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi je uvedena na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-11.html
IV)             Žádost od investorů a rodičů vedoucího výzkumu z roku 2012 OČTŘ v Prostějově je uvedena na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/priloha-17.html
Můžete proto prosím jednoznačně sdělit, zda byste takové žádosti a jednání považovala za znak vymizelých rozlišovacích a ovládacích schopností?

3)     Na otázku č. 15, cituji: „Je pravda, že do konce ledna 2013 navrhnete Okresnímu soudu v Prostějově k 2 T 104/2010 zrušení ochranného léčení pana Dvořáka pro jeho bezdůvodnost?“ jste odpověděla, že je podán podnět nepřešetření charakteru onemocnění. Kdy a kdo podnět na prošetření podal? Pokud jste jej podávala Vy, z jakých důvodů jste nenavrhla kompletní zrušení ochranné léčby? Vy považujete ochrannou léčbu pana Dvořáka za zákonnou a potřebnou?
4)     Na otázku č.5, cituji: „Je pravda, že měl pan Dvořák nejen na tato antipsychotika velmi negativní reakci a po třech měsících léčby je v červnu 2013 odmítl dále užívat?“ jste napsala, že na antipsychotika Xeplion EPS pan Dvořák neměl negativní reakci jako na Fluanxol. Víte, že pan Dvořák jako jedinou pozitivní věc viděl spánek, ale stále více a více se prohlubovala jeho deprese, ztráta zájmů a energie, ztráta sexuální potence, přibírání na váze apod. Proč tedy podle Vás pan Dvořák žádal, abyste mu antipsychotika přestala dávat?

5)     Na otázku č. 3, zda pan Dvořák spolupracuje, jste odpověděl, že spolupráce je několik týdnů sporná. Můžete prosím upřesnit, jak dlouho je sporná, co je pro Vás znak sporné spolupráce a jiné důležité údaje, které by věc osvětlily?

6)     Na otázku č. 2) cituji: „Je pravda, že k Vám pan Dvořák dochází na základě toho, že, jak řekl, byl nejen on a jeho manželka šokováni, co se dozvěděli za nepravdy ze zdravotní dokumentace  bývalé psychiatry Dušana Dvořáka v posudku znalce MUDr. Jiřího Bilíka na Dušana Dvořáka?“ musím nejprve upřesnit verzi pana Dvořáka, který uvedl, že si doktorku Musilovou vybral na základě její psychoterapeutické kompetence, funkce soudního znalce a ambulantní PS služby. Vy jste na otázku odpověděla, že výše v uvozovkách otázky uvedené sdělení není zásadní důvod, proč k Vám pan Dvořák dochází. Co je prosím zásadní důvod, pokud to není  něco z výše uvedeného?

7)   Na otázku č. 28, cituji „Souhlasíte s rozhodnutím Dušana Dvořáka, když od 24.12.2013 zcela vysadil psychofarmaka a opětovně užívá konopí?“ jste odpověděla NE. Není jisté, čeho se odpověď týkala, zda psychofarmak, nebo konopí. Nesouhlasíte s vysazením psychofarmak? Můžete prosím odkázat na jednu jedinou vědeckou studii, že by snad kdy psychofarmaka léčila? Nesouhlasíte s užívání konopí na bipolární poruchu, když u pana Dvořáka po dobu cca 10 let stabilizovalo náladu a nepotřeboval lékařskou péči? Pokud nesouhlasíte s užíváním konopí u pana Dvořáka, kde Vám naopak můžeme podat řady vědeckých zpráv o nejen paliativním, ale i kurativním efektu kanabinoidů, rozveďte prosím Vaše záporné vyjádření.  Pokud je pro Vás důležité, aby byly kanabinoidy v léčbě zpracovány a distribuovány farmaceutickou firmou, nikoliv občany, toto nám sdělte.   


Děkuji a přeji vše dobré.  

JUDr. Jaroslav Klimeš

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 31. ledna 2014 5:49
Předmět:
Komu: musilova.silvia@quick.cz, "JUDr. Jaroslav Klimeš" <klimes@bezucha-klimes.cz>

Milá paní doktorko, milý pane doktore

Před 10 dny byla od AK  Bezucha, Klimeš, Stratil zaslána MUDr. Silvii Musilové výzva k doplěnní dotazníku a zaslání zdravotní dokumentace. Je dobře, že se tak dosud nestalo, aspoň lze mj. upřesnit,  že jediný dokument předaný nebo zaslaný MUDr. Silvii Musilové Dušanem Dvořákem, tj. ústavní stížnost., bude ve spisu s razítkem ordinace na titulce ústavní stížnosti obsažen, emailx nikoliv, neboť ty zpracujeme souhrnně sami a přineseme orazítkovat  .
Po zaslání odpovědi k žádosti OS v Prostějově o informace o mé ochranné léčbě prosím dotazník a zdravotní dokuemntaci Dušanu Dvořákovi urgentně zašlat panu doktoru Klimešovi,
Než však budete psát OS v Prostějově, přečtěte si alespon bide 6 níže.
Ve sdělní níže

Vytiskněte prosím tento email a založete ho do mé zdravotní dokuemntace, je tam důkaz o zfalšování lékařské zprávy MUDr. Petra Jeřábka z PN Bílá Voda, odkud Vám včera přišla propouštěcí zprávy a důkaz o podvodu s mou soudem nařízenou ochranou léčbou alkoholismu etc. zfalšováním soudně znaleckých posudků na mou osobu.
Děkuji. Dušan Dvořák

PřílohaAK DHC, též možno uvádět jako korporaci AK Diag Human Cannabis. Člen Open Royal Academy. Registrace AK DHC u ČR dne 21.7.2004 pod IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc zastoupený předsedou správní rady a statutárním zástupcem AK DHC Mgr. Dušanem Dvořákem, MMCA jako právním zástupcem (zmocněnec) pana Lukáše Daniela vězněného nezákonně v PN Bílá Voda od 24.12.2013 do dne a času podání tohoto podnětu, tj. 31.1.2014 v 05.05 hodin na podatelny soudů, státních zastupitelství a policie etc., tzn. v poslední pracovní den soudního řízení s Lukášem Danielem a 3 dny před koncem termínu pro rozhodnutí soudu o jeho dosavadní nezákonné hospitalizaci v PN Bílá Voda. 


Krajský soud v Ostravě
a dle výzvy Spr. 326/2014 též

Krajské státní zastupitelství v Ostravě


Věc pro KS v Ostravě: Rozhodnutí AK DHC k rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.1.2014 sp. zn. Spr. 326/2014: V souladu s § 164 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. podáváme stížnost na průtahy v řízení o nezákonném umístění pana Lukáše Daniela v PN Bílá Voda a současně podáváme stížnost na nevhodné chování soudních osob OS v Jeseníku, konkrétně pak soudkyně Mgr. Jany Reslové a vyšší soudní úřednice Bc. Hany Hájkové při krytí trestné činnosti (nejen) soudního znalce a ředitele PN Bílá Voda MUDr. Petra Jeřábka, což je mj. v hrubém rozporu s §§ 1-6 zákona č. 99/1963 Sb. Podle reakce soudu budeme věc případně řešit podnětem na kárné řízení, neboť jde o vědomé přehlížení trestných činů v kategorii zločin s důsledky těžkých ublížení na zdraví na lidech v tísni s řadou přitěžujících okolností při páchání trestné činnosti. Na vědomí zasláno též OS v Jeseníku.

Věc pro KSZ v Ostravě: Policie ČR Žulová k výše uvedené věci dne 27.1.2014 v trestním podnětu uvedla, aby výše uvedenou věc, která je velmi citlivá a delikátní pro celý jesenický region, dozorovalo KSZ v Ostravě kvůli možné podjatosti a střetu zájmů OSZ v Jeseníku. Dne 28. 1.2014 bylo KSZ doloženo, že MUDr. Jeřábek, PhD. dál pokračuje v trestné činnosti a byl podán návrh na jeho vazební stíhání. Tento podnět je druhá žádost o vazební stíhání MUDr. Petra Jeřábka, PhD. s doložením důkazů o pokračování páchání trestných činů, které byly v podnětu na vazební stíhání z 28.1.2014 podrobně §§ specifikovány dle zákona č. 40/2009 Sb.  Na vědomí zasláno OSZ v Jeseníku a Policii ČR Žulová a Jeseník.

Odůvodnění: Průtahy řízení a nevhodné a nezákonné jednání soudních osob OS v Jeseníku a další kriminální činnost MUDr. Petra Jeřábka, PhD. dokládáme těmito skutky:

1)     Dne 26.1.2014 neznámého času, rozhodně však poté, co bylo Policii ČR – Žulová v cca 11 hod. telefonicky a v cca 11.30 hod. ústně v PN Bílá Voda na IV. oddělení na důkazech včetně videodokumentace doloženo pravděpodobně letité páchání závažných zločinů soudním znalcem, primářem a ředitelem nemocnice MUDr. Petrem Jeřábkem, PhD. a žádána Lukášem Danielem a Mgr. Dušanem Dvořákem, MMCA rovněž náhrada způsobených škod, podal MUDr. Petr Jeřábek, PhD. Okresnímu soudu v Jeseníku (údajně faxem) zfalšovanou lékařskou zprávu nazvanou „Hlášení o přijetí do ústavní péče bez souhlasu nemocného způsobilého k právním úkonům“, jmenovitě se týkající násilné hospitalizace pana Lukáše Daniela, nar. 31.8.1998 v Jeseníku, který byl od 24.12.2013 v rozporu s úmluvami a zákony ČR vězněn, týrán, šikanován, vydírán a bez důkazů o spáchání jakéhokoliv trestného činu s aspektem duševního onemocnění omezován na osobní svobodě lékaři PN Bílá Voda bez vědomí a souhlasu soudu, především pak ředitelem nemocnice. Ve zprávě soudu 26.1.2014 ředitel nemocnice v rozporu s důkazy a fakty a svědectvími řady občanů uvedl, že (od 24.12.2013 do) 26.1.2014 nemohl právně poučit Lukáše Daniela jako účastníka řízení o jeho právech, neboť to zdravotní stav Lukáše Daniela nedovolil. Jako důvod soudní hospitalizace ředitel nemocnice lživě uvedl, citujme: „pacient jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí“. Skutečným důvodem podání návrhu soudu ředitelem PN Bílá Voda bylo zahlazení stop o dosavadní trestné činnosti, kdy byl ředitel nemocnice Mgr. Dušanem Dvořákem, MMCA 26.1.2014 v cca 11 hodin vyzván, aby v této trestné činnosti nepokračoval a Lukáše Daniela okamžitě propustil z PN Bílá Voda, což ředitel léčebny odmítl a byl sprostý a na Mgr. Dušana Dvořáka, MMCA řval, ať okamžitě vypadne z jeho nemocnice, ve které platí jeho zákony, což nešlo z formálních důvodů uskutečnit ihned a k vyhození z nemocnice došlo 27.1.2013 v cca 8.30 hod.  

2)     Dne 27.1. 2014 byl od cca 10.00 hod. s předsedou správní rady AK DHC Mgr. Dušanem Dvořákem,MMCA na Policii ČR v Žulové sepsán podrobný pětistránkový protokol o trestné činnosti MUDr. Petra Jeřábka,  PhD. Vyšší soudní úřednici Bc. Hany Hájkové byly dne 27.1.2014 od cca 14.30 hod. předsedou správní rady AK DHC Mgr. Dušanem Dvořákem,MMCA slovně a následně do protokolu doloženy důkazy o falšování lékařských zpráv ředitelem nemocnice PN Bílá Voda a svědectví právně způsobilých osob v PN Bílá Voda o spáchaných zločinech. OS v Jeseníku a stejně tak Policii ČR Žulová byl prostřednictvím právního zástupce Lukáše Daniela (tj. AK DHC s doložením kontaktu emailového a telefonického) podán podnět na okamžitou pomoc soudu pro pana Daniela a zastavení páchání takovýchto zločinů v PN Bílá Voda. Soud byl odkázán na doložený policejní protokol ze dne 27.1.2014 z cca 10.00 hod.a především na videosnímek (cca 10 min) v mobilním telefonu pana Daniela z 26.1.2014 z cca 11 hod. před podáním návrhu na jeho soudní hospitalizaci ředitelem nemocnice jako důkaz zločinů ředitele nemocnice. Policie ČR Žulová prostřednictvím technika z Policie ČR v Jeseníku videosnímek přehrála a zazálohovala a dne 27.1. 2014 večer v PN Bílá Voda mobil vrátila Lukáši Danielovi. Přestože policie věděla, že pan Lukáš Daniel má 3 zákony garantované právo na kontakt (nejen) se svým právním zástupcem, policie souhlasila, aby byl mobil panu Lukáši Danielovi okamžitě odebrán pracovníky PN Bílá Voda a nehájila zákonná práva pana Daniela!

3)     Přestože pan Lukáš Daniel dne 28.1.2014 v PN Bílá Voda oznámil vyšší soudní úřednici Bc. Haně Hájkové kromě jiného nezákonného jednání PN Bílá Voda také to, že mu byl jeho soukromý mobil odebrán, Bc. Hana Hájková  se jej v rozporu se 3 zákony nezastala, nežádala PN Bílá Voda dodržovat zákony a podle Lukáše Daniela zcela nepokrytě stranila páchání dalších zločinů v PN Bílá Voda.

4)    Když byla Bc. Hana Hájková dne 29.1.2014 Mgr. Dušanem Dvořákem, MMCA telefonicky konfrontována s tímto svým nezákonným jednáním, kdy navíc věděla, že Lukáš Daniel je bez prostředků a nemůže telefonovat z ústavního telefonu, tato vyšší soudní úřednice sdělila pouze to, že vše rozhoduje soudkyně Mgr. Jana Reslová, která případ vede, ale které se nešlo od 28.1.- 30.1.2014 do 14.30 hod. vůbec telefonicky dovolat (můžeme doložit výpisy 6 volání na číslo soudkyně Reslové 584 458 212 a spojovatelnu soudu 584 458 200).

5)     Soudu i policii bylo dostatečně hodnověrně doloženo, že Lukáš Daniel byl pod nátlakem a v šoku a stresu z toho, co zlého mu zneužitá žulovská policie a kriminálně jednající lékaři a rodina 24.1.2013 s násilnou hospitalizací provedli, podepsal 24.12.2013 pod výhrůžkami, že jinak bude v PN Bílá Voda třeba půl roku etc. a především pod vlivem podaných silně omamných léků (injekce) souhlas s dobrovolnou hospitalizací v PN Bílá Voda, což je mj. v hrubém rozporu s § 34, odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.. Soudu i policii bylo na důkazech a svědeckých výpovědích doloženo, že Lukáš Daniel od 24.12.2013 do 26.1.2014 opakovaně v přítomnosti svědků marně žádal propuštění z PN Bílá Voda, načež mu bylo vždy vyhrožováno násilím a injekcemi a byly mu odebrány osobní věcí a byl zařazen do IV programu na odd. IV a bylo mu v hrubém rozporu s trestním právem a v rozporu mj. s §§ 28, odst. 1 – 3, 31, odst. 1 – 4, 32, odst. 2,písm c) zákona č. 372/2011 Sb sdělováno, že věci nerozumí a že nemá právo znát, jaké léky jsou mu bez vysvětlení podávány a jaké informace jsou vedeny v jeho zdravotní dokumentaci (např. MUDr. Petr Jeřábek, PhD. Mgr. Dušanu Dvořákovi, MMCA  24.1.2014 v cca 9.00 hod. v pracovně ředitele mj. sdělil, že v PN Bílá Voda platí zásadně jeho, nikoliv pražácké zákony a zdravotnická dokumentace je duševním vlastnictvím lékaře, a proto Mgr. Dušanovi Dvořákovi, MMCA žádané informace nevydá) a bylo mu odmítnuto vysvětlení, proč absolvoval psychodiagnostická vyšetření pod vlivem omamných léků atd atd. Přestože každý den nezákonné, násilné a nedobrovolné hospitalizace je pro Lukáše Daniela silně stresující, traumatizující, ponižující, stigmatizující a hrubě nezákonný, soudkyně Mgr. Jana Reslová (která má od 26.1.2014 ze zákona 7 denní lhůtu pro vydání rozhodnutí o schválení či neschválení hospitalizace) i přes všechny doložené důkazy řízení okamžitě nezastavila a nepropustila Lukáše Daniela z PN Bílá Voda. Soudkyně Reslová přitom věděla, že na ředitele PN Bílá Voda byl dne 28.1.2014 podán podnět policii a státnímu zastupitelství na jeho vazební stíhání, neboť v trestné činnosti pokračoval a může ovlivňovat svědky. Když se dne 30.1.2014 v cca 14.30 hod. právní zástupce Lukáše Daniela konečně telefonicky dovolal soudkyni Mgr. Janě Reslové a žádal vědět, proč nemá Lukáš Daniel umožněn kontakt (nejen) se svým právním zástupcem, proč nemá svůj mobil a své věci, proč se ho vyšší soudní úřednice Bc. Hájková 28.1.2014 nezastala před kriminálně jednajícím personálem PN Bílá Voda a proč soud Lukáše Daniela stále drží v nemocnici, i když má doloženy důkazy o spáchaných zločinech, soudkyně Mgr. Jana Reslová namísto věcného řešení a zákonného jednání lživě uvedla, že Lukáše Daniela informovala, že AK DHC není jeho právním zástupcem a byl mu ustanoven advokát ex officio. Lukáš Daniel dne 30.1.2014 v 17.00 hod. a opětovně v 20.00 hod. popřel, že by byl o něčem takovém soudkyní Reslovou informován (tzn., že tak soudkyně jednala v 4 den a v předposlední pracovní den v řízení o nedobrovolné soudní hospitalizaci!). Lukáš Daniel 30.1.2014 sdělil, že mu službu konající personál  IV oddělení před 20.00 hod. slíbil, že jím doložené nezákonné jednání OS v Jeseníku a PN Bílá Voda uvede dne 31.1.2014 do jeho zdravotní dokumentace a předá mu kopii tohoto protokolu. Pokud jde o další lživé tvrzení soudkyně Mgr. Reslové z 30.1.2014 v cca 14.30 hod., že AK DHC nemůže být právním zástupcem Lukáše Daniela a jako zdůvodnění soudkyně nepravdivě uvedla, že AK DHC je právnická osoba, což údajně dle zákona č. 99/1963 Sb. vylučuje právní zmocnění, sdělme: Od 1.1.2014 sice došlo k zásadnímu rozštěpení právní úpravy násilné hospitalizace bez souhlasu daného člověka do tří právních předpisů, a to zákona č. 372/2011 Sb., zákona č. 99/1963 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Avšak všechny uvedené zákony uvádí zastupování právnickou osobou. Pokud jde o zákon č. 99/1963 Sb., na který se soudkyně Mgr. Reslová účelově odvolávala, § 26, odst. 3 jasně dokládá, že Lukáš Daniel může být zastoupen právnickou osobou, což Mgr. Dušan Dvořák, MMCA v souladu s § 32 odst. 1 dne 27.1.2014 u Okresního soudu v Jeseníku učinil. Soudkyně Mgr. Reslová svým nepravdivým tvrzením vědomě porušila nejen § 32 odst. 3 a v souvislosti s údajným ustanovením advokáta ex officio i  § 29, odst. 1, neboť hrozí riziko z prodlení při ochraně práv Lukáše Daniela, ale stejně jako Bc. Hájková hrubě porušila především §§ 1- 6 zákona č. 99/1963 Sb., když především stranily zločinu a nejednaly nestranně. Lhostejnost a ignorování §§ 38 a 39 zákona č. 372/2011 Sb. lze podle AK DHC považovat za jeden z nejhorších zločinů pracovníka soudu v demokratické zemi, neboť jde o – zjednodušeně řešeno – bezbranné občany v tísni a závislosti na poskytovateli údajně zdravotních služeb. Dodejme, že kde dni 30.1.2014 AK DHC vlastní důkazy o 5 soudními znalci zfalšovaných a následně justicí zneužitých soudně znaleckých lékařských posudků z let 2012 – 2013 u OS v Prostějově, OS na Praze 3 a OS v Olomouci, které AK DHC do 25.2.2014 předá VSZ v Praze k dozorování policejního šetření soudních znalců.

6)     Dne 29.1. a 30.1.2014 obdržela MUDr. Michaela Ditmarová a MUDr. Silvia Musilová z Olomouce (viz příloha č. 1 policejního protokolu ze dne 27.1.2014 sepsaného na služebně v Žulové a doloženého dne 27.1.2014 OS v Jeseníku) další zfalšovanou lékařskou zprávu podepsanou MUDr. Petrem Jeřábkem, PhD. a jeho podřízenou MUDr. Pavlínou Danielovou dne 27.1.2014. V této zfalšované lékařské zprávě je uvedeno, že MUDr. Pavlína Danielová byla ošetřující lékařkou společného klienta MUDr. Ditmarové a MUDr. Musilové Mgr. Dušana Dvořáka, MMCA (dále jen klient), když ošetřujícím lékařem, který s klientem v PN Bílá Voda skutečně pracoval a vůbec hovořil byl vědec MUDr. Matoušek. Dále bylo záměrně nepravdivě s cílem klienta poškodit uvedeno, že klient je u MUDr. Musilové v ambulanci veden pod DG F25.2, když tato lékařka (viz příloha 1 policejního protokolu ze dne 27.1.2014 v rozhodnutí soudní znalkyně MUDr. Musilové, : 699 95 079 pro AK Bezucha, Klimeš, Stratil, IČ: 253 88 185, bod 10, viz příloha číslo I/8 (klientovy čtvrté) ústavní stížnosti sp. zn. II.ÚS 289/14 (KSZ Brno 5 KZT 70/2013-16) z 21.1.2014, viz http://ustavnisoud.blogspot.cz/) klienta v ambulanci vedla pod pravdivou a odborně správnou DG F31. Dále bylo záměrně nepravdivě s cílem klienta poškodit nejprve uvedeno, že má abúzus marihuany (opraveno 27.1.2013 na abúzus kanabinoidů), když na dané straně lékařské zprávy laboratorní testy moče klienta ze dne 23.1.2014 nic takového neprokázaly a klient si na danou věc nikdy nestěžoval, zcela naopak. Stejně tak žádný abúzus marihuany nepůjde prokázat z testu krve ze dne 24.1.2014 a moče ze dne 26.1., které dosud nebyly laboratorně zpracovány.Dále bylo záměrně nepravdivě s cílem klienta poškodit uvedeno, že při příjmu na oddělení (22.1.2014) propašoval na oddělní marihuanu, což dne 27.1.2014 v cca 8.00 hod. na sesterně příjmového oddělení IV – vědomou lež šířenou záměrně staniční sestrou, MUDr. Danielovou a primářem Jeřábkem dokonce v rámci křivého svědectví policii 26.1.2014 - vyvrátila staniční sestře službu konající sestra příjmového oddělení Krylová, která klienta dne 22.1.2014 na IV odd. přijímala a zkontrolovala všechny zavazadla, oděv a osobní věci klienta, z toho 3 věci spojené s výzkumem „Konopí je lék“ dala do uzamčeného depozitu a věděla, že 2 věci z výzkumu (odborná publikace Konopí jako lék (překlad) a unikátně složená analyzovaná 100 ml. konopná mast léčící bez reklamace a potřeby amputace tzv. diabetickou nohu, dle UZIS více než 10 tisíc amputací ročně!), jsou určeny jako dar pro MUDr. Petra Jeřábka, PhD. a jeho manželku, která je vyjímečně vzdělanou a vysoce erudovanou neuroložkou PN Bílá Voda. Dále bylo záměrně nepravdivě s cílem klienta poškodit primářem Jeřábkem uvedeno, že klient po direktivnějším pokynu přechodně svoje chování korigoval, nicméně o nedělní službě (26.1.2014) poštval na psychiatra (MUDr. Petr Jeřábek, PhD.) javornickou policii s tím, že (daný psychiatr) šikanuje spolupacienta …..a do sporné záležitosti vstoupil (klient) bez znalosti věci. Klient k této události uvádí: „Jednání MUDr. Petra Jeřábka, PhD. již nešlo přehlížet. Protože se na jeho trestné činy vztahuje oznamovací povinnost, zavolal jsem policii Žulová, resp. 158, kde mne přepojili. Nikdy jsem po žádném direktivnějším pokynu své chování nekorigoval, protože nebylo co korigovat. Oznámení policii bylo podáno se znalostí trestního práva, standardů kvality zdravotních služeb, na jejichž tvorbě jsem se podílel, a dalších zákonů a etických pravidel, především ale znalostí a tvrzeními klientů PN Bílá Voda a samotného Lukáše Daniela a rodiny Lukáše Daniela (2 návštěvy) a také kolegiální žádosti MUDr. Matouška ze dne 23.1.2014, zda bych mu s Lukášem Danielem a jeho nucenou hospitalizací nepomohl, protože věděl, že jsem byl dne 3.2.2003 rovněž omylem a na základě zfalšované lékařské zprávy (údajně jsem zlomil čelist kolegovi) soudně hospitalizován (v kleci a pod těžce omamnými a křeče a slintání způsobujícími psychofarmaky).“ Dále bylo záměrně nepravdivě s cílem klienta poškodit uvedeno, že klient byl dne 27.1.2014 disciplinárně vyloučen pro nahromadění režimových přestupků, když skutečností bylo toliko upozornění řediteli a soudnímu znalci Jeřábkovi dne 26.1.2014 na odd. IV z očí do očí (za přítomnosti sestry), že takové jednání nebude klient tolerovat a volá okamžitě Policii ČR. Neexistuje jedna jediná v komunitním sešitě odd. IV vedená a zaznamenávaná „čárka“, kterou se označují režimové přestupky klientů. Neexistuje jeden jediný záznam, že by nějaká disciplinární komise nebo snad ředitel Jeřábek kdy vydal a s odůvodněním a odkazy doložil, že byl klient na základě režimových přestupků propuštěn, naopak, po oznámení spáchání trestných činů v PN Bílá Voda byl klient soudním znalcem Jeřábkem v cca 11.30 hod. 2014 vyhozen z nemocnice, což šlo uskutečnit až po splnění administrativních povinností dne 27.1.2014 v cca 8.30 hod. Existuje celá řada dalších nepravdivých a klienta záměrně poškozujících tvrzení MUDr. Petra Jeřábka, PhD., leč jedno tvrzení uveďme jako nejpodstatnější. Ve zprávě z 27.1.2014 je o klientovi uvedeno, citujme:  „Má nařízené ambulantní protialkoholní léčení, ale nejsou pro to zjevné anamnestické důvody“. Jde o soudem nařízenou ochrannou léčbu alkoholismu dle rozhodnutí OS v Prostějově z 16.9.2013 sp.zn. 2 T 104/2010- 812, viz příloha). Lékař a soudní znalec  Petr Jeřábek však od klienta a z osobního jednání od cca 9.00 – 11.00 hod. dne 24.1. 2014 a rozhodnutí MUDr. Silvie Musilové ze dne 17.1.2014 pro AK Bezucha, Klimeš, Stratil věděl, že OS v Prostějově opět zneužil lživý a zfalšovaný soudně znalecký  posudek na klienta od primářky PN v Kroměříži a tzv. soudní znalkyně MUDr. Jany Zmekové doručený OS v Prostějově dne 25.3.2013. Tuto skutečnost však neuvedl. Na jednání  od cca 9.00 – 11.00 hod. dne 24.1. 2014 ředitel Jeřábek klientovi (možná nevědomě) sdělil další zneužití a zfalšování lékařské dokumentace, když uvedl jednoduše doložitelnou lež, že klient má oprávněně DG F25, neboť (3.2.2003) na klienta policii volající MUDr. Jarmila Šmoldasová z PK FN v Olomouci k soudem nařízené hospitalizaci klienta uvedla, že klient svému kolegovi R.K. zlomil čelist (3.2.2003)! Jestli je tvrzení MUDr. Jeřábka pravdivé a v podkladové dokumentaci k násilné hospitalizaci klienta, kterou odsoudil i Veřejných ochránce práv, nemůžeme v tento čas ověřit. Zcela závěrem pak doložme poslední nepravdu ze zfalšované lékařské zprávy klienta, resp. ,

7)     Přestože MUDr. Jeřábek měl (nejen) od klienta a osobního jednání od cca 9.00 – 11.00 hod. dne 24.1. 2014 doloženo, že mast z výzkumu „Konopí je lék“ zachrání člověka a jeho diabetickou nohu před amputací a že kromě jiného Cannabis sativa L. léčí úspěšně některé typy rakovin, tak přesto přezevšechno a znalost letitého sužování občanů zneužitou policií prim. Jeřábek klientovi uvedl, že si takovou mast kupuje za 50 Kč od pěstitelů konopí v Jeseníku ….. Proto doložme ještě jednou seznam závažných trestných činů soudního znalce Jeřábka sdělený při žádosti o vazební stíhání dle policii doložených důkazů pro aplikaci zákona č.40/2009 Sb., konkrétně §§ 401, odst.1, písmena e,g,h, j, 329, odst. 2, písm. e-f, 145 odst. 2, písm. a, g-h, 346, odst. 3,písm. a-b, 350, odst. 4 písm.b, 324, odst. 1, písmeno a-b,  326, odst. 1, pism. a-b, 353, odst.2, písm. a, 181, odst. 3, písm a), 184, odst. 1, 328, 231, odst.3 a 232 odst.2, 235, odst. 2, písm. a-b, 357 a 237 atd. a to za přitěžujících okolností dle § 42 písm. a- f, písm. k-o.

V Olomouci v 04.45 hod dne 31.1.2014

Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, statutární zástupce a předseda správní rady AK DHC, právní zástupce Lukáše Daniela (zmocněnec)  

Pozn.: Odesláno na výše a níže uvedené emailové adresy v souladu s judikaturou (naposledy např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34) elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a se všemi potřebnými identifikačními daty podavatele trestní a správní žádosti a stížnosti, který je vždy v rozumném čase soudu, státnímu zastupitelství a policii k dispozici na tel. 774723 261 nebo na osobní emailové adrese dusan.dvorak@konopijelek.cz k dohodě o termínu osobního projednání věci či dodatků a výzev etc.

Na vědomí:
·        Předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku, podatelna@osoud.jes.justice.cz
·        Policie ČR – Javorník/Žulová, je.oo.javornik.stsl@pcr.cz, je.uo.sekretariat@pcr.cz
·        Okresní státní zastupitelství Jeseník, podatelna@osz.jes.justice.cz


Příloha k bodu 6. výše uvedené žádosti a stížnosti s důkazy o kriminálním chování pracovníků OS v Prostějově (nejen) při určování soudem nařízené ochranné léčby.

AK Diag Human Cannabis, člen Open Royal Academy, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Nejvyšší soud ČR
Burešova 571/20, 657 37 Brno
na vědomí
Okresní soud v Prostějově

Věc: Dodatek podnětu na kárné řízení soudkyně Mgr. Ilony Otrubové z OS v Prostějově, expředsedu soudu JUDr. Vladimíra Váňu a soudce OS v Prostějově

V souladu s judikaturou (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34) odesíláme podnět rovněž elektronicky bez zaručeného podpisu a se všemi potřebnými identifikačními daty. 

Úvodem:
Na podnět Krajského soudu v Brně jsme se dne 21.1.2014 obrátili na Nejvyšší soud ČR s podnětem na kárné řízení soudců OS v Prostějově a doložili jsme na důkazech jejich hrubě nezákonné jednání, viz příloha číslo 1. Příloha číslo 2 je totožná s přílohou číslo 4 přílohy číslo 1 zaslané Nejvyššímu soudu České republiky dne 21.1.2014, viz níže.  

Další důkazy:

1) Falšování spisové dokumentace.
Důkaz:
Dne 16.9.2013 vydal OS v Prostějově na základě rozsudku 2 T 104/2010 ze dne 6.8.2013 rozhodnutí,  kterým v rozporu se všemi důkazy nařídil Dušanu Dvořákovi, nar. 12.1.1962 ochrannou protialkoholní léčbu. Toto je doloženo na straně 812 spisu 2 T 104/2010. Po protestech rodiny, lékařů a soudních znalců vydal dne 20.1.2014 OS v Prostějově rozhodnutí, které však datoval dnem 16.9.2013, kterým nařídil  Dušanu Dvořákovi, nar. 12.1.1962 v rozporu s důkazy ochrannou psychiatrickou léčbu. Nyní existují 2 pravomocná rozhodnutí OS v Prostějově o ochranné léčbě Dušana Dvořáka. Toto je doloženo na straně 828 spisu 2 T 104/2010.

2) Neplnění zákonných povinností a práv na spravedlivý proces
Důkaz: Dne 3.1. 2011 podalo OSZ v Prostějově odvolání k rozsudku 2 T 104/2010 z 27.10.2010 pod sp. zn. 1 ZT 11/2010 - 153 (strana spisu 365) a žádalo pro Dušana Dvořáka přísnější nepodmíněný trest, a to nejméně 3 roky ve věznici s ostrahou. Přestože je zákonnou povinností soudu zaslat advokátovi nebo alespoň obviněnému odvolání OSZ v Prostějově pro odvolací řízení u KS v Brně, OS v Prostějově odvolání OSZ advokátovi ani obviněnému Dušanu Dvořákovi nezaslalo a Dušan Dvořák byl KS v  Brně dne 9.3.2011 odsouzen bez znalosti textu obžaloby!

3) Ztráta spisové dokumentace v klíčové věci procesu
Důkaz: Přestože bylo v rámci prvního (2010) i obnovného (2012- 2013) procesu 2 T 104/2010 opakovaně doloženo Dušanem a Radomírou Dvořákovou a jejich advokáty, že je zákonnou povinností soudu podat prostřednictvím Nejvyššího soudu ČR předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci výkladu práva EU, ve spisu 2 T 104/2010 chybí klíčové rozhodnutí Ministerstva  spravedlnosti ČR ze dne 29.4.2013 sp. zn. 254/2013-OT-OSV/2, které právní výklad k čl. 267 Smlouvy o fungování EU potvrzuje. Dodejme, že do spisu 2 T 104/2010 bylo v rámci obnovného procesu z podnětu OSZ v Prostějově pro údajné vymizení rozlišovacích a rozpoznávacích funkcí Dušana Dvořáka (nepříčetnost) doloženo mnoho důkazů, že jednání manželů Dvořákových nikdy nebylo trestně právně postižitelné, neboť mj. ČR nesplnila zákonnou povinnost notifikovat ustanovení zákona o návykových látkách s povahou technického předpisu dle zákonné povinnosti Směrnice 98/34/ ES a soudu byly doloženy 4 rozsudky SDEU (2 civilní, 2 trestní) ke směrnici 98/34/ES, které potvrdily, že nenotifikovaná právní norma je nevymahatelná! Toto je doloženo spolu s důkazy a rozhodnutími MZČR potvrzujícími povinnost notifikace dle 98/34/ES  např. na straně 754 spisu v žádosti manželů Dvořákových ze dne 19.4.2013, nebo v žádosti OSZ v Prostějově ZN 4131/2013-6 ze dne 26.4.2013 na straně 763 spisu anebo žádosti advokátky Mgr. Dominiky Kovaříkové ze dne 18.6.2013 vyslechnout jako svědka mezinárodního experta k směrnici 98/34/ES na straně 779 spisu. Podotkněme, že žádné důkazy nebyly soudem připuštěny k projednání a žádní žádaní svědci (7) nebyli soudem vyslechnuti. Stejně tak nebyly připuštěny otázky advokátky Kovaříkové soudní znalkyni MUDr. Zmekové, která zfalšovala soudně znalecký posudek (strana 723 spisu), což budeme řešit trestněprávně, když bez jediného důkazu tzv. soudní znalkyně lživě tvrdila, že je Dušan Dvořák člověkem, kterému od roku 2009 do roku 2013 vždy od dubna do srpna zcela  vymizely rozlišovací a rozpoznávací funkce a je nebezpečný a nepříčetný.
Žádost o rozhodnutí: Žádáme NS ČR, aby kromě kárného řízení a zrušení rozsudku OS v Prostějově ze dne 4.5.2012 pod čj. 0Nt 820/2011-42 (viz bod A/3 přílohy 1) rovněž zrušil jako nezákonný rozsudek obnovného procesu 2 T 104/2010 z 6.8.2013, neboť můžeme v příloze 2 ve vyjádření soudní znalkyně MUDr. Musilové z 17.1.2014 v bodě 11 doložit, že v době obnovného procesu 2 T 104/2010 trpěl Dušan Dvořák od května do listopadu 2013 velmi těžkou depresí a z důvodu vážného onemocnění ztratil vůli se bránit a podat odvolání ke KS v Brně. Žádáme, aby z důvodu celkové podjatosti a kriminálního chování soudců OS v Prostějově věc dále řešil OS v Olomouci, nikoliv OS v Prostějově.

V Olomouci dne 29.1.2014              Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha:

AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Nejvyšší soud ČR
Burešova 571/20, 657 37 Brno

Věc: Podnět na kárné řízení soudkyně Mgr. Ilony Otrubové z OS v Prostějově, předsedu soudu JUDr. Vladimíra Váňu a soudce OS v Prostějově

Dne 27.12.2013 podal právní zástupce poškozených (AK Diag Human Cannabis, viz stanovy uvedené v příloze 1) stížnost a podnět KS v Brně na kárné řízení soudkyně OS v Prostějově Mgr. Ilony Otrubové (viz příloha 2). Podle rozhodnutí KS v Brně (viz příloha 3) ze dne 14.1.2014 pod č.j. St 2/2014 se s tímto podnětem máme obrátit na Nejvyšší soud ČR.

A. Odůvodnění kárného podnětu vůči soudkyni OS v Prostějově Mgr. Iloně Otrubové:

1.     Soudkyně Mgr. Ilona Otrubová ve všech kauzách proti poškozeným od roku 2010 – 2014 (tj. od procesu 2 T 104/2010) mj. odmítá k výkladu práva EU položit předběžnou otázku SDEU, a to i za situace, kdy ji o to dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 – 4/5 požádalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově v rámci obnovy procesu 2 T 104/2010

2.     Soudkyně Mgr. Ilona Otrubová v opatření k rozsudku obnovy procesu 2 T 104/2010 z 6.8.2013 rozhodla o uložení ochranné léčby alkoholismu předsedy správní rady AK Diag Human Cannabis, přestože pro to neexistoval jeden jediný důvod či požadavek (viz příloha 4 – rozhodnutí vykonavatelky ochranného léčení alkoholismu, body 13 -15)

3.     Na podnět ministra spravedlnosti rozhodl Nejvyšší soud dne 23.2.2012 pod sp. zn. 3 TZ 1/2012-32, že OSZ v Prostějově porušilo vůči předsedovi AK Diag Human Cannabis a předsedovi Odborné společnosti Konopí je lék (viz příloha 5) zákon, když o stížnosti na pokutu 10 tisíc Kč za špatně formulovanou písemnou omluvu z policejního výslechu rozhodlo OSZ namísto OS. Nejvyšší soud v poslední větě rozsudku jasně uvedl, že projednávající soud (OS v Prostějově) nemůže vydat rozhodnout k tíži předsedy správní rady AK Dag Human Cannabis a předsedy Odborné společnosti Konopí je lék, protože NS shledal, že byl porušen zákon v jeho neprospěch. Přesto soudkyně Mgr. Ilona Otrubová rozhodnutí NS nerespektovala a předsedovi AK Cannabis v rozhodnutí ze dne 4.5.2012 pod čj. 0Nt 820/2011-42 uložila pokutu 10 tisíc uhradit (viz příloha 6) – zde žádáme o nové projednání věci nezaujatým soudcem a soudem.

B. Odůvodnění kárného podnětu vůči JUDr. V. Vladimíru Váňovi a soudcům OS:

1.     Nařízením Rady (ES) č. 1673/2000 a č. 1782/2003 jsou dána pravidla podpory pěstování Cannabis sativa L. na území členských zemí EU a přílohami I a II Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (aktualizace Nařízením Komise č. 1122/2009) je dána právně závazná evropská metodika měření obsahu THC v konopí. Policie ČR žádnou právně závaznou metodiku nemá, což je mj. v rozporu s čl. 39 Listiny.

2.     Zákonem o návykových látkách §§ 5, odst. 5 a 29 s platností od 1.7.2004 do 1.4.2013 (novelizace zákonem č.50/2013 Sb.) bylo občanům povoleno bez jakéhokoliv úředního povolení pěstovat na ploše do 100m2/občana k účelům pokusnickým a průmyslovým Cannabis sativa L. s obsahem pod i nad 0,3% THC.  Toto je kromě zákonů doloženo také rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 21.6.2006 sp. zn. 3 Tdo 687/2006, že pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC samo o sobě není výroba drog. V roce 2008 Nejvyšší soud v judikátu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 uvedl, že - kromě zákonem povoleného pokusnického a průmyslového využití Cannabis sativa L. - je možné pěstovat a zpracovávat konopí s obsahem nad 0,3% THC také k alternativní léčbě (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008).

3.     Přestože soudci OS v Prostějově výše uvedené zákony znali a měli respektovat, od roku 2009 -2013 i přes marné žádosti o spolupráci, policejní ochranu a právní analýzy, doklady o zločinech proti lidskosti od soudních znalců, enormní škody na občanech i rozpočtu ČR atd. svolili na podnět Policie ČR a OSZ v Prostějově  k neodkladnému úkonu celkem 4 domovní prohlídky a konfiskace výzkumnické farmy Cannabis sativa L. v 798 55 Ospělov 6, která je v majetku předsedy AK Diag Human Cannabis. Poslední žádost o spolupráci a policejní ochranu s právním rozkladem zaslanou předsedovi OS v Prostějově dne 9.4.2012 zasíláme v příloze 7.  

V Olomouci dne 21.1.2014              Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady